Overview

NL Workshop de Volksbank

Date & Time 13-02-2018 | 14:00 - 17:00

Type Workshop

Dresscode Business formal

Description

DUTCH SPEAKING STUDENTS ONLY!

Balanced Sheet Game

Met de introductie van Basel III dient de Volksbank N.V. aan verschillende randvoorwaarden te voldoen. Naast het hebben van voldoende kapitaal, worden ook eisen gesteld aan de liquiditeit en stabiliteit van de funding. Naast financiële stabiliteit en winstgevendheid, streeft de Volksbank ook naar een klimaatneutrale balans. De inrichting van de balans van de Volksbank N.V. is van deze eisen afhankelijk en ze kunnen het noodzakelijk of wenselijk maken om bepaalde balansposten te vergroten of juist in te krimpen. Studenten krijgen met deze interactieve game inzichtelijk welke uitdagingen en veranderingen dit met zich meebrengt.

Locatie: M1-04

Requirements

  • Aanbevolen voor Nederlandstalige derdejaars bachelor- en masterstudenten
  • Selectie op basis van CV